MedBed för alla

Vi befinner oss mitt i ett skifte mellan två tidsåldrar, Fiskarnas tidsålder lämnar och in kommer Vattumannens tidsålder. Det är alltså en “brytningstid” mellan gammalt och nytt, där det nya ännu inte fått riktigt fotfäste, och där det gamla kämpar för den position och makt som det paradigmet har.

En helt naturlig process, men ibland rätt smärtsam och jobbig. Jag har ett perspektiv på min tillvaro i detta skifte utifrån att sedan 2010 ha “fångats av framtidens vibrationer” och med en dubbelnatur i mig själv, dels som “fisk” dels som en blivande Vattuman trampat mig igenom ett träsk av inre upplevelser.

Ur sådant arbete kan det komma insikter och angreppssätt som spricker ut ur den signal som framtiden sänder en hela tiden. Jag har under dessa dryga tio år samlat på mig erfarenheter, kunskaper, insikter och styrka av olika slag för att göra min del i den plan framtiden har.

Ett av de projekt som jag tagit på mig, med stor tvekan måste jag säga, är att etablera en plattform för det som kallas “MedBeds”, eller “medicinsk teknik” baserat på en avsevärt bredare bild av verkligheten än dagens Darwinistiska syn.

MedBed är en förkortning på orden Medicine Bed. Det är ett begrepp som redan är etablerat i olika sammanhang och som oftast har en kantring till “kvantteknik”. Dessa ännu ej manifesterade (vad jag vet) MedBeds är fysiska bäddar med utrustning av olika slag som kan arbeta med din kropp och ditt psyke på olika sätt. De är fysiska, man kan se dem, ta på dem, och lägga sig i dem.

Som jag ser det är den typen av MedBed:s en artefakt som är sprungen ur Fiskarnas tidsålders paradigm. Jag har å min sida arbetat på olika sätt för att bygga en grund för en typ av MedBed:s som är distribuerade ända ut till din egen säng. Utan fysiska anordningar, utan apparater och utan stora åthävor och kunnig personal som hanterar komplexa maskiner.

Jag ser detta som mer av Vattumannens paradigm, och det bygger på en full tillit till att vi lever och verkar i en multidimensionell verklighet som vill och kan arbeta med oss människor genom de dimensionella väggarna som skiljer våra världar från varandra. Jag är övertygad om att vår framtid innefattar en distribuerad teknologi som bygger på den multidimensionella världsbilden. Vi är på väg att bli medborgare i en större verklighet, och för att komma till den verkligheten krävs att vi människor utvecklar det som ligger dolt i oss.

Jag tror inte på att detta skall ske genom att vi tillämpar AI och medicinsk teknik genom implantat och andra teknologier som endast kommer att komma “de få” till gagn. Vi skall inte bli Cyborgs, utan vi är predestinerade att återvända till vårt ursprung och därmed bli integrala i den större verkligheten, samtidigt som vi behåller vår suveränitet.

Framtiden har alltså med sina signaler med stor styrka påverkat den väg jag gått fram till idag, och nu kommer en fas då jag skall sammanfatta, vidareutveckla och publicera mitt bidrag till den kommande tidsåldern

Jag har alltså nu kommit så långt i mitt arbete med att börja publicera delar av detta koncept. Detta kommer att ske successivt på denna webbplats.

Jag bjuder in dig till att medverka på det sätt du kan i en explorativa fas projektet är inne i. Du kan göra det på många olika sätt, så ta en kontakt med oss för att anmäla ditt intresse!

Johnny Alm

johnny.alm@leadtogold.se