KVALITETSSÄKRING

KVALITETSSÄKRING

Jag vill att mina kunder har nytta av mina tjänster och är nöjda med min leverans av stöd och hjälp. Jag anser att detta är speciellt viktigt inom det område jag arbetar inom – det “okända” eller “det “osynliga”. Den typ av verksamhet som jag representerar är mycket ofta utsatt för kritik och attacker. De som “vet hur det är” ser denna typ av verksamhet som “geschäft” och svindel.

Detta vill jag medverka till att sakernas tillstånd därvidlag ändras. Av den anledningen är KVALITETSSÄKRING viktigt för mig.

Jag vet att den typ av kvalitetssäkring som jag kan fånga upp är feedback av rent subjektiv natur, och av den anledningen kommer man givetvis att kunna attackera denna min ambition om man vill. Oavsett det antar jag utmaningen från mig själv att alltid söka information om hur mina kunder upplevt mina tjänster – även om det är en subjektiv typ av kvalitetssäkring.

Jag kvalitetssäkrar genom att be om feedback vid ett antal tillfällen efter min leverans. Jag gör detta genom att be kunden anonymt svara på ett antal korta frågor i ett frågeformulär.

Denna feedback ber jag alltså om vid flera tillfällen, allt för att undersöka om de effekter som mitt arbete skall lämna och ge, kvarstår eller om det finns behov av andra insatser.

Frågeformulären presenteras inom kort.

Negativ feedback ger mig alltid anledning att följa upp och korrigera mina insatser. I de fall mitt arbete inte gav effekt söker jag hjälpa till med att finna annan resurs som kan hjälpa till.