SoulRealignment® – att städa bort negativa livsmönster

Elisabeth L.

Jag har länge varit nyfiken på att göra en SoulRealignment och gick i tankar på att eventuellt utbilda mig inom området. Hade provat på en kortare variant några år tidigare och var fascinerad.

Plötsligt blev jag kontaktad av Johnny som efterlyste personer som ville prova på en SoulRealignment under Johnnys utbildning.

Till saken hör att jag som 15 år som terapeut upplevt att jag satt fast i ett ekonomiskt ekorrhjul och alltid hade ont om pengar.

Efter att Johnny presenterat min Akashic Record och jag började göra vad som blev min hemuppgift började det hända saker. 

Kände redan vid Johnnys presentation att det som framkom pg a mina gamla programmeringar låg och hindrade mig på bl. a det ekonomiska området.

Kände en tydlig känsla att något var på väg att lösas upp. Dessutom stämde flera saker som Johnny tog fram med vad jag fått tidigare av en annan person som arbetade med Akashic records. Då blev jag riktigt imponerad.

Hjulen sattes i rullning och på bara några veckor blev min situation annorlunda ekonomiskt. Jag fick ett jobb som passade perfekt och var bra betalt.

Rekommenderar starkt Johnnys SoulRealignments och det fina arbete han gör. Det har definitivt varit med och förändrat min situation, vilket jag är väldigt tacksam för.

KONTAKTA MIG FÖR ATT FÅ MERA INFORMATION!

Vi har alla en tydlig koppling till det som jag kallar “första källan“. Genom att inkarnera i fysiska dimensioner gör vi olika erfarenheter och kommer på det sättet att utvecklas som själ, som alltså är den del av den fösta källan. I inkarnationer har vi alla möjligheter att hitta på vad vi vill givet de förutsättningar som finns där vi inkarnerar.

Dessa erfarenheter registreras i det som kallas akashakrönikan. Vid en SoulRealignment® (realignment betyder “att bygga om/omgruppera/anknyta) hjälper vi dig att komma närmare din fulla potential och eliminera det som hindrar dig, ofta på ett sätt du inte förstår eller KAN ändra med bara viljekraft.

En SoulRealignment®  innebär ett antal steg:

 1. Jag gör en analys av din själs akashakrönika med fokus på det som hindrar och blockerar dig idag att leva ditt liv fullt ut
 2. Denna analys ligger till grund för:
  1. en kort rapport till dig som förklarar vad som hindrar dig
  2. i rapporten finns också allmän information om din själ som du kan ha nytta av att känna till – en så kallad Soul Profile
  3. att jag ger instruktioner till de jag samarbetar med i den eteriska och andra dimensioner att städa bort de hinder som finns
 3. vi träffas online eller IRL där jag berättar om analysen och du får då
  1. en rapport med länkar till ordlista som förklarar de olika begreppen som används i rapporten
  2. en hemuppgift som du skall genomföra under 21 på varandra följande dagar

Analysen som jag gör bygger på ett frågeschema med ca 80 frågor. Svaren som jag får kommer via det som man kallar “pendling”, jag är också intuitiv och får information direkt i form av känslor och mentala budskap (tankar). Jag skriver rapporten medan jag är “uppkopplad” till mina guider och teamet inom akashakrönikan som jag arbetar med. Jag har lite mer information om mig här.

KONTAKTA MIG FÖR ATT FÅ MERA INFORMATION!

Lisbeth & Reine Ångman

Jag fick denna fantastiska möjlighet att få göra en SoulRealignment av min kära vän och kollega Adela Carlsson. Jag hade inte en aning om vad det var. Adela som själv hade gjort den, sade till mig – Det här är något som du behöver så därför får du det av mig i gåva. Då visste jag inte vilken fantastisk gåva jag fick……. Adela sade bara att gåvan kommer att levereras av Johnny Alm.

Jag blev därefter kontaktad av Johnny som påbörjade arbetet för mig.

Efter att Johnny presenterat min Akashic Record och jag började göra vad som blev min hemuppgift började det hända saker. 

Kände redan vid Johnnys presentation att det som framkom p g a mina gamla programmeringar låg och hindrade mig både i min  familjerelation och på det ekonomiska området.

Jag kände ganska fort en tydlig känsla att något var på väg att lösas upp och att min familjesituation hela tiden blev bättre och bättre. Idag har vi det bättre än vi någonsin har haft det. Hela familjen är gladare och vi har mycket roligare hemma.

På arbetsfronten sattes också hjulen i rullning och på bara några veckor blev min situation annorlunda ekonomiskt. Jag fick nya uppdrag med bra betalt och jag upplever också att mötet med kunderna fungerar mycket bättre och enklare.

Min kollega blev så imponerad av min förändring så hon bad att få uppgifterna till Johnny för hon ville också få full flow som vi upplever att både min man och jag nu har fått.

Min man har nu också gjort en SoulRealignment, även han märker en skillnad.

Vi vill starkt rekommendera Johnnys SoulRealignments och det fina arbete han gör. Det har definitivt varit med och förändrat vår situation, vilket vi båda är väldigt tacksam för.

Vi har i detta teamet arbetat tillsammans under många år och vi är väl intrimmade. Min träning har bestått i läsning av litteratur samt djupa inre resor inom en rad olika områden som vi normalt inte rör oss i. Sedan har jag utbildat mig och certifierat mig i SoulRealignment® som är skapad av Andrrea Hess. Det finns över 3 000 personer i 42 länder som utbildats i metoden och som använder den i sin verksamhet. Jag är certifierad som “Practitioner” av Andrrea Hess.

Hemläxan gör du för att förankra det som gjort i dina egna kroppar. En reell förändring kräver att man uthålligt håller fast vid förändringen, och om man lyckas under 21 dagar så brukar man säga att man faktiskt lyckats med förändringen! Jag kompletterar ibland en SoulRealignment med mitt 21 dagars program för att ändra “autopiloten”.

Hemläxan är inte bara att “läsa” de texter som du får av mig, utan det handlar också om två viktiga saker om du vill ha en verklig förändring till stånd:

 1. göra NYA val
 2. HANDLA – alltså GÖRA det nya som man valt!

Om man fortsätter göra som man gjort tidigare, får man samma resultat som tidigare. Efter en SoulRealignment® är det dock avsevärt mycket enklare att göra de förändringar man vill!

KONTAKTA MIG FÖR ATT FÅ MERA INFORMATION!

Ett protokoll från en SoulRealignment® som jag nyligen gjort. (Detta är mitt arbetsmaterial som ligger till grund för rapporten)

En rapport från en SoulRealignment®

En HEMLÄXA som skall läsas högt under 21 dagar i följd

Hjälpmedel att hålla kollen på att du gör hemläxan. Här anger du datum och bockar av dag för dag. Sätt den på ett ställe där du ser den tydligt och där du påminns om läxan!

Det som vi städar bort i en SoulRealignment kan härstamma från tidigare liv, eller detta liv där t ex PSYKISK MISSHANDEL av dig eller annan dig närstående har påverkat dig. Läs mer om psykisk misshandel här. Det finns också avsevärt mer sublima varianter på “misshandel”, då genom t ex eterisk eller astral misshandel. Dessa är ej definierade av den nuvarande vetenskapen eller kunskaparna.

Snarare ingår dessa grupperingar i den sidan som misshandlar de som har klara insikter om vad som egentligen pågår bakom kulisserna. Allt som inte kan mätas är ovederhäftigt och icke vetenskapligt och folktro eller religion i deras verklighetsbild (den som hävdas).

I min världsbild ingår det dock eterisk och astral manipulation på kvalificerad nivå, och en av mina uppgifter är att visas på det, och hjälpa de som har hamnat i det eländet! Min erfarenhet av den eteriska och astrala manipulationen bygger jag på helt egna erfarenheter och empiri samt mina klienters utsagor och klara förbättringar av sina liv efter arbete med dem.