DISCLAIMER

Mina tjänster är riktade mot SJÄLENS domäner och mot FYSISKA STRUKTURER:s såsom byggnader, hus, lägenheter och platsers subtila och eteriska realitet.

Min verksamhet är inte inriktad på att läka, hela eller åtgärda någonting i din kropp eller på en byggnad. Mitt arbete går ut på att identifiera och söka ELIMINERA subtila och eteriska blockeringar och förhållanden.

Är du sjuk skall du gå till din doktor, jag ägnar mig inte åt att läka eller åt healing i någon form. Är ditt hus farligt i fysisk mening, ring en hantverkare!

Jag ägnar mig inte heller åt spådomtarotläggningseanser, medialitet eller magi i någon form. Är det vad du vill uppleva, vänd dig till respektive utövare inom de fack som ägnar sig åt dessa konster.

Jag är inte heller RELIGIÖS eller vill skapa någon KULT. Är det religion du vill uppleva, vänd dig till lämplig trosriktning, kyrka eller annan institution som ger dig vad du då vill ha och kanske behöver.

Kultbyggande är inte heller mitt gebit, jag vill inte ha några följare, jag vill ha nöjda kunder som får vad de vill ha av mig (se tjänster för information om vad jag vid varje givet tillfälle levererar).

Jag försöker stävja de tendenser som även jag ser att jag ibland har att förstora mitt ego eller “spela allan” och vara allvetande, om du ser detta hos mig och jag inte ser det – snälla tala om det för mig!