ENERGISTÄDNING AV hus, lägenheter, lokaler och platser

Du har kanske sett “det okända” eller något annat program om hus eller lägenheter som inte känns “bra” eller som har “påhälsning”, ofta kallar man det att det finns andar på platsen.

Sådant är enligt min erfarenhet en realitet, men inte bara dessa anledningar finns det för att en plats eller ett boende skal kännas konstigt eller ha en konstig energi. Konflikter och gräl, alkoholism, rökning, droger, kriminalitet etc sätter också sin prägel på vårt boende.

Vi kan komma att bo ett område som är vad jag kallar en “sociopatisk” zon, eller en “geopatisk” zon. Detta kan också finnas som en “kombination”.

Jag arbetar med flera metoder för för städning av objekt som boenden, lokaler, kontor och platser. En metod är att på distans läsa akashakrönikan för platsen och städa platsen via akasha, denna metod utvecklad av Andrrea Hess som också tagit fram SoulRealignment®

En annan metod som jag arbetar med kommer från Perelandra i USA. Perelandra är en forskningsgård där naturen samarbetar med människan i syfte att ta fram processer för samarbete mellan naturen och människan. Man har också tagit fram en lång rad blomessenser.

Från Perelandra använder jag dels en energistädnignsprocess dels en process för att eliminera konfliktenergi. Denna metoden är framtagen för att städa “slagfält” och krigsskådeplatser, men kan alltså också användas i konfliktområden av andra slag. T ex lokaler som fått utstå mycket gräl och kriminalitet som lett till stark drama som satt sig i “väggarna”.

Den tredje metoden som jag använder är mig själv. Jag tar helt enkelt och städar hos dig, rent fysiskt! Men när jag städar fysiskt så städas det på en rad olika osynliga nivåer samtidigt. Jag ger då också råd om hur du kan förändra i lokalen/boendets flöden för att du skall få en bättre livsmiljö som präglas av goda energier och känslor och bra flöden av ny energi.

I min ordlista för energistädning för fysiska platser finner du olika fenomen som kan förklara vad och hur det kan se ut på en plats.

Det kan finnas en många anledningar till att en plats/lokal/boende inte mår riktigt bra, och jag gör mitt bästa för att förändra energin och eliminera de faktorer som stöder den dåliga energin.