Ditt horoskop, en annan sorts kalender!

Alla är vi oerhört invanda med att hålla kolla på tiden med hjälp av vår kalender. 365 dagar på ett år, sju dagar i veckan – så tickar livet fram.

Ofta är dagarna i veckan kopplade till olika känslolägen, och årstiderna vår, sommar, höst och vinter har sin egen tjusning.

Men det finns mer under solen än vår Gregorianska kalender, det finns en helt och hållet PERSONLIG kalender som är DIN och bara DIN.

Den “personliga” kalendern visar på teman i livet som kan vara i förgrunden under olika perioder, teman som triggas igång av planeternas och solens rörelser på himlavalvet, avspeglat på ditt födelsehoroskops karta.

Varje planet representerar olika teman eller ”energier” som fungerar som triggers av ditt födelsehoroskop. Du kan med hjälp av de rörelser som pågår i planetsystemet i förhållande till din ”ursprungskarta”, se vad som är på tapeten under det kommande året. Teman kommer och går, och bakom horoskopet finns det en plan, som man kan söka leva efter.

Att få sitt horoskop tolkat av en person som kan läsa ditt horoskop kan dels förklara sådant som du upplever just nu, har upplevt, och sist men inte minst kan en sådan läsning förbereda dig för kommande tider. Vilka energier och händelser, teman och saker bör du vara beredd på kan komma att utspela sig i ditt liv?

Just nu har jag själv så kallade ”transiter” (när en planet på himlavalvet förflyttar sig i förhållande till ditt födelsehoroskop så att den planetkraften påverkar något i ditt födelsehoroskop) i mitt sjunde hus, som handlar om relationer och partnerskap, och visst har det kommit in nya människor i mitt liv, som jag tro kan bli intressanta relationer. Lördag den 4 december 2021 är det en solförmörkelse som sker i mitt sjunde huset också, så jag räknar med att mitt hus för relationer kommer att ha ett stort fokus i mitt liv under de kommande fyra till sex månader (den period som man brukar tala om att en förmörkelse påverkar oss).

Exempel ovan, om just mitt horoskop, visar på hur man kan förbereda sig inför kommande ”transiter” och de TEMAN som dessa för med sig. Själv söker jag, när jag läser någons horoskop, att fokusera på de kommande 6 månaderna, en lämplig period att få till sig vettig information. På längre sikt kan man också se teman, men jag upplever att man får mer detaljerad och användbar information med fyra till sex månaders horisont.

Om din vanliga kalender fylls med ”möten” och viktiga saker att göra, så är en läsning av ditt horoskop en ”personlig utvecklings-kalender” som gör att du kan se kommande trender i ditt liv, teman som du kommer att behöva möta och ta hand om. Vem är det då som sköter om denna kalender eller är det bara en ”slump” att ditt horoskop ser ut som det är?

De teorier som astrologen lever med är att vi inkarnerar i ett ögonblick som ger ett ”kosmiskt” eller åtminstone ett ”planet-system” avtryck på och i oss. Vi kommer ut i världen vid ett ögonblick, och det mötet med världen sätter sina spår. Sedan lever vi våra liv där planetsystemets rörelser påverkar det födelseavtryck på oss som vår födelse gav.

Om vi tar in begreppet ”själen” i sammanhanget så kan vi se det som att själen haft en plan, och vid födelsetillfället finns dels själen med i sammanhanget, dels kommer vi in i planetsystemets rörelser eller ”klocka” som sedan kommer att samverka och ge dig en utveckling över tiden.

Hur planeterna kan påverka oss på ”avstånd” kan man ju fundera över. Månen vet vi ju påverkar oss genom sin dragningskraft, se bland annat på tidvatten som finns på olika platser i världen. Solen vet vi ju påverkar oss enormt genom att det är motorn i vårt planetsystem som ger energi och värme. Kolla din hud på sommaren, brun och fin, jag tycker definitivt att det visar på att solens avtryck på oss även sker på andra plan än bara vår hud.

De mer ”subtila” påverkningsvägarna är inte klarlagda vetenskapligt, men att det finns subtila energier som påverkar oss vet alla som har lite känslighet för sådana.

Själv ser jag den subtila påverkan genom ett perspektiv som handlar om det vi kallar kvantdomänen. Vi består av materia, som är atomer med sina kärnor och elektroner som far runt kärnan. Dessa bildar kluster som kallas molekyler, sedan blir det organ, ben, bindväv, hud etcetera, som till slut blir vår kropp.

Omkring denna finns det elektromagnetiska fält, och sedan mer subtila energiformer som vi kan kalla eteriska. Man kan säga som så, att vi är mer än vad våra ögon ser och vad vi kan ”ta på”.

Under allt detta finns alltså en kvantdomän som vetenskapen upptäckt men som vi kanske ännu inte har riktig koll på ännu.

Astrologi är en konst som man tillägnar sig genom erfarenhet och en bra astrolog kan komma in i ditt liv vid exakt rätt ögonblick. Din ”kosmiska” klocka har tickat fram en möjlighet för dig att spegla dig i din utvecklingsklocka – ditt horoskop. Ta chansen och använd den spegel som erbjuds dig, den säger något om din framtid, nutid och historia som kan hjälpa dig att ta nästa steg!

Jag hoppas du har haft lite nytta av dessa rader, och om du vill veta mer om dig själv, ditt horoskop eller bara är allmänt nyfiken är du välkommen att höra av dig!

Johnny W Alm

johnny.alm@leadtogold.se

Feel free to share!


Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

About the author

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *