Vad är det som händer – egentligen – där uppe i riksdagen?

Jag gör astrologiska analyser som en del av er vet, och jag följer en del händelsekedjor i vårt samhälle med astrologin som plattform. Jag kompletterar astrologin med prediktiva frågor som jag riktar till dessa ”flöden” av händelser. Dessa är egentligen ”kvantflöden” som vi inte ser eller kan vara objektiva med, men dessa flöden påverkar vad vi ”ser” så småningom.

Jag skall nu ge mig på att göra en prediktion avseende vad som händer i vårt samhälle på ”ledningsnivå” – alltså vår riksdag och regeringsbildning är mitt fokus i denna artikel.

Den svenska konstitutionen i modern tid beslutades 1865 den 7 december, vid ca 15 till 15:30. Jag använder ett horoskop som är satt till 15:18 i mina tolkningar.

Jag kommer i denna artikel att starta med att se på de transiter som vår konstitution (den parlamentariska ordningen i landet) har levt med under åren efter 2011 fram till nu. Det ger en bra plattform för förståelse av vad som pågår, och med det i botten kan man tolka de NU pågående ”utlösande” transiterna (en transit är när en planet på något sätt passerar en planet eller ett område i det ”födelsehoroskop” som man ser på.

Dessa transiter är som ”triggers” och ”teman” för det horoskop (i detta fall den svenska parlamentariska konstitutionen och dess tillämpning) som man analyserar.

Så vad är det som pågår och har pågått en längre tid sedan 2011?

För exakt 7 år sedan, den 13 november var PLUTO som symboliserar djupgående förändring, splittring, pånyttfödelse och alls vår ”skugga”, exakt konjunkt vår konstitutions natala planeter JUPITER och MERKURIUS i det SJUNDE huset.

Det sjunde huset är för oss astrologer det hus som representerar ”nära relationer” och ”partnerskap”, och planeten JUPITER representerar expansion, överflöd och positiv utveckling. MERKURIUS representerar den kvicka tanken, kommunikation, handel och företagande. När då Pluto som är en planet som under LÅNG tid påverkar de objekt som nu det sjunde huset/Jupiter/Merkurius, med sin splittrande verkan rör om i grytan så ser vi astrologer en begynnande transformation framför oss.

Så, för min del var det redan då klart att vi skulle komma in i en period med kaos, splittring och det som plattform för en transformation som kan, beroende på våra beslut, leda till ett nytt samhällskontrakt.

Pluto gick sedan in i åttonde huset i mars 2012. Det åttonde huset representerar död och pånyttfödelse, alltså en mycket djup transformation. Nu är Pluto en planet som ”dansar” fram i rörelser med så kallade ”retrograda” perioder. Detta är när planeten från vår plats i solsystemet ser ut att ”backa”. Detta beror på vår egen plats i solsystemet och vår relation till andra planeter. Retrograda perioder är INÅTRIKTADE perioder, då vi kan arbeta med vårt inre och ta nya beslut inför framtiden. Det är bra perioder för att arbeta med vår ”skugga”. Vår skugga är det som vi inte vill ”kännas vid”, det som vi projicerar ut på andra, eller det som smärtar oss på något sätt. Det kan vara sår i vår själ som vi inte vill erkänna. Kort kan vi säga att skuggan är det ”okända” inom oss.

Detta debuterar in i vår vardag under dessa retrograda perioder och kan då komma att bli som en stor varböld i våra liv om vi inte bejakar att detta måste helas och tas om hand. Skuggarbete handlar om att ta tjuren vid hornen och integrera det vi har inombords som vi egentligen inte vill ha.

Vi skulle kunna se att SD är en representation för en del av vår nations ”skugga”, det framgår just nu väldigt tydligt att ”SD är inget man vill ha” från de partier sida som är etablerade sedan länge.

Så under 2012 går Pluton in i åttonde huset, och dessa energi gör sitt jobb utmärkt. Vi ÄR i transformation, och det går alltid över ”kaos” på ett eller annat sätt, vilket vi ser just nu.

Nu har Pluto vandrat fram och tillbaka i åttonde huset under åren från 2012 till nu, och kommer att fortsätta sin resa i detta huset fram till om ett år – november 2019.

Här kommer min första PREDIKTION:

Vi kommer att ha upprepade problem med vårt lands ledning under detta år. Det är först när Pluto stadigt är i nionde huset som vi kommer att se en stabilitet! Alltså framåt 2020 på våren.

Detta kommer att bero på att SATURNUS som idag är exakt konjunkt samma planetkonstellation som PLUTO var den 13 november 2011 – nämligen konjunkt Merkurius och Jupiter.

Idag den 13 november när man röstar om regering så är alltså SATURNUS (ordning och reda, fadern, stabilitet och struktur) konjunkt de två planeterna ”kommunikation” och ”expansion” i sjunde huset som handlar om ”partnerskap och samarbete”.

Min tolkning av detta är att Saturnus nu kommer för att SÄTTA EN NY ORDNING för oss, MEN att det kommer att ta tid då Saturnus behöver ”städa upp” efter Plutos splittrande verkan (som har haft ett gott syfte, men som vi kanske inte lyckats förvalta så väl).

Detta kommer att ske från NU den 13 november 2018 till början av 2020.

Min andra PREDIKTION är då:

Under perioden från NU 2018-11-13 till ca 2020 januari, kommer det att gå hett till i vår politik, skuggan, det som är kvar kommer att komma upp, och vi kommer att se mer aggressivitet och omogenhet i vår parlamentariska församling. Ett NYVAL kanske kommer att ske som ett sätt att lösa detta, men våra politiker MÅSTE VÄXA upp och TA ANSVAR genom samtal över alla gränser och utan att PROJICERA mot t ex SD som ”den ONDE”.

SD ÄR nyckeln här, som levererats av vårt kollektiva psykes undermedvetna, och så länge vi FÖRSKJUTER vår skugga VÄXER den. Det tar ett tag och en utveckling av vårt medvetande för att inse detta. Det är just DET arbetet som det handlar om – en reflektion och inåt vändning genom t ex kontemplation, som politikerna måste ta omvägen om för att lyckas.

Vi kan kalla det ”personlig utveckling” genom ett ”mörker” (vår skugga) är vad våra politiker står inför, och med dem, även vi som nation!

Min tredje PREDIKTION är därför:

Vi kommer att se kraftfulla uttryck för en psykisk regression hos en del av våra politiker, det kan behövas MER elände och ”dumhet” innan ljuset bryter fram hos våra styrande. Det kan bli aggressioner och rena dumheter i vårt parlament under en tid.

Just inför dörren står nu en utmaning som är väl så jobbig för våra politiker. Merkurius går retrograd i slutet av denna veckan och kommer att vara retrograd fram till den 6 december.

Under denna tid är det klokt att vara KLOK med sin kommunikation, grodorna kan flyga ur mun och vår kommunikation kan gå väldigt fel under dessa skeden. Det är också en period då avtal INTE skall ingås, för i regel brukar sådana avtal som sker under en sådan retrograd fas bli mycket problematiska för de som ingått avtalen.

Så här kommer min fjärde PREDIKTION:

Under november till senare delen av december kommer den politiska arenan i Sverige uppvisa beteenden och krumbukter vi inte är vana att se. Avtal och förbindelser mellan olika partier och spelare på denna scenen kommer att avlösa varandra, till ingen nytta eller till och med till stor skada. Detta i sin tur kan leda till ett NYVAL.

Den femte PREDIKTION som jag gör är:

Detta är trots vad som spelar upp sig framför våra ögon något som leder till något gott. Det kommer dock att ta några år till innan vi ser konturerna av ett nytt spel i dessa korridorer. Vi medborgare kommer att VAKNA mer och mer och bli medvetna om att vårt system är i behov av en revision.

Summa summarum, vi går härliga tider till mötes, men först brakar det ihop – som alltid när en verklig förändring skall ske!

Johnny Alm

Rekommenderar en läsning av följande artiklar som komplement till denna artikel

KRAFTFÄLT och KRAFTFÄLTSANALYS

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM

FÖRÄNDRING I TRE FASER – PROCESSMODELL

OKÄNDA respektive KÄNDA processer

Feel free to share!


Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

About the author

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *