KVALITET

Kvalitetssäkring

Jag vill leverera med kvalitet – och av den anledningen har vi en kvalitetssäkring!

Disclaimer

Mina tjänster är riktade mot SJÄLENS domäner och mot FYSISKA STRUKTURER såsom byggnader, hus, lägenheter och platsers subtila och eteriska realitet.

Min verksamhet är inte inriktad på att läka, hela eller åtgärda någonting i din kropp eller på en byggnad. Mitt arbete går ut på att ELIMINERA subtila och eteriska blockeringar och förhållanden.

Är du sjuk skall du gå till din doktor, jag ägnar mig inte åt att läka eller åt healing i någon form.

Är ditt hus farligt i fysisk mening, ring en hantverkare!

Rekommendationer

Jag ber också mina kunder om rekommendationer som jag kan använda i min marknadsföring. Jag ser det som ett sunt och naturligt sätt att argumentera för mina tjänster – det kunden säger, säger ofta för en potentiell ny kund mera än min egen argumentation. Jag ser detta även som en del av min kvalitetssäkring.