RESURSER

Det arbete som jag genomför bygger på en lång rad års studier, inte på en högskola, utan i egen regi. Jag har inte följt någon kunskapsväg inom någon organisation som t ex frimureriet eller annan dylik organisation. Jag är autodidakt, och ledd av min själs syfte och inkarnationsmål fram till där jag nu är. Min erfarenhet förankras i mitt eget liv och de tydliga och genomgripande och omvälvande livsupplevelser som fått mig att omvärdera och expandera min världsbild. Många har gjort detta före mig, så jag är inte på något sätt unik eller annorlunda än de som gått föra mig.

Jag är dock utbildad av Andrrea Hess i SoulRealignment®, den metod som jag använder vid arbete med din själs akashakrönika, detta är den enda “formella” utbildning jag har inom det område jag verkar. Min utbildning inom högskolan är en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, samt en delvis genomgången doktorandutbildning inom samma fakultet.

Det arbete som jag gör bygger på andras arbete och författande, vilket jag härmed på detta sätt riktar min tacksamhet för att jag fått ta del av detta ert arbete.

Jag har samlat en del av litteraturen som påverkat mig i en litteraturförteckning som successivt kommer att utökas i takt med att jag hinner med. Detta kommer att ske parallellt med mitt eget författande.

LITTERATUR finner du här

Jag har också ett antal ordlistor som ger dig en grundläggande insikt i och om de begrepp och den världsbild som jag omfattar.

ORDLISTA SoulRealignment®

ORDLISTA ENERGISTÄDNING