FÖRETAGET – stöd och råd baserat på företagets energisignatur

Vi ger stöd till företag genom

  • analys och rådgivning baserat på energiflödena i företaget
  • coachning till dig som företagare eller företagsledare avseende din egen utveckling och företagets utveckling
  • erbjuda workshops inom olika teman som t ex Teamutveckling, den nya tidens företagande m fl områden

Denna tjänst beskrivs och erbjuds via vår systerwebb www.mirrorgate.se.