Platsens själ – Lorensberg och Hotell Avalon

Kan en plats ha en ”själ”? Kan en byggnad ha en själ likaså? Vi använder ofta begreppet ”själ” lite slarvigt, utan att ta dess verkliga innebörd och konsekvens med i spelet. Själ är ett ord som det slarvas med enligt min mening, något som vi alla har, men få begriper sig på.

Liksom ”något bra att ha”, men utan verklig innebörd annat än, ja, “bra att ha”.

Jag har själv under många år djupdykt i begreppet, och kan långt ifrån påstå att jag förstår innebörden, men väl har jag en liten insikt om vad det där – själ – verkligen är för något.

Men nu är det inte vi människors ”själar” som jag vill fundera öppet om. Nej, jag är mera ute efter om ”döda objekt” som en byggnad, om den kan ha en ”själ” på ett sätt som faktiskt innebär att den har en vilja och ett syfte, och att den är en entitet man kan kommunicera med.

Platser likaså, har de en själ, med historia och minne, och med förmåga att kommunicera med oss? Har en plats en själ som kan vara plågad och torterad av dessa egen historia, eller är själen ”böjd” av hur en plats använts.

Det är några av de frågor som jag kommer att ställa mig i en rad blogginlägg på detta tema.

Jag har två väl avgränsade objekt som jag avser analysera och ta tempen på, och kanske till och med ge karaktärsbeskrivning på. Om jag har tur medan jag skriver kommer platsen och byggnaden ifråga välja att göra sig hörd genom mig. Jag är klart villig att låta dessa tala genom mig, och ge uttryck för sin innersta kärna och kanske också sin problematik.

I bästa fall, blir detta till en intervju och kanske till en form av ”öppning” till två själar för ett som vi kan se som ett ”dött” objekt, en byggnad, och en plats eller område som i våra ögon är en stadsdel, med hus, vägar, parkeringar, grönområden och en hektisk aktivitet på olika plan där människor har sin vardag eller sitt boende.

Jag har valt dessa två baserat på mitt eget intresse och mitt eget boende. Byggnaden är ett hotell, och ett hotell som står ut på ett sätt, då det är ett så kallat ”feng shui” certifierat hotell. Hotell Avalon ligger i närheten av Kungstorget och med Saluhallen som granne, och hotellet har sin säregna prägel och sin kvalitetsstämpel som ett certifierat hotell i något för oss svenskar relativt främmande såsom ”Feng Shui”. Feng Shui är en österländsk tradition och kunskap som följer en kunskap om ”platsers själ och ande” och flöden av energi.

BILD: Mattias Blomgren, Wikimedia Commons

Feng Shui är grundat i en mycket lång tradition och djup kunskap om världen som ”energifenomen”. Så då får Göteborg ett hotell som står ut på många sätt och efter många år har nu hotellet fångat min uppmärksamhet. Det verkar som om det ”fångat” mig såsom varande en amatörforskare i om platser och hus har ”själar”.

Det andra ”objektet” för mina studier om platser har en själ eller inte är den stadsdel som jag bor i, nämligen Lorensberg. Stadsdelen som har en lång historia som jag skall försöka förstå mig på i min djupdykning i frågan om en plats har en ”själ”.

Lorensberg har på sitt sätt också bjudit in mig till en kommunikation och samverkan om dess inneboende natur. Jag är lycklig nog att bo i området, och har daglig interaktion med ”platsen/området”, och jag ser hur vi människor använder området och vad vi ger till dess själ i olika former.

BILD: Storgatan 22, Arild Vågen – Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35784721

När jag kommer att skriva om dessa två objekt så kommer jag att använda en form av journalförande och ”dialog” med platserna/byggnaden, där jag söker identitet och en samtalsgrund, där jag hoppas att dessa två ”objekts” själar tar tag i mig och uttrycker sig genom mig och kommunicerar med mig. Jag ser det som ett förtroende att få ta steget mot att föra dialog med det djupaste av en plats som överlever oss människor som med våra korta liv tar i anspråk en byggnad eller en plats under en kort tid, för att sedan hastigt dra vidare till nästa.

Frågan är, vilket intryck vi gör på platsen/byggnaden och hur påverkar vi dessas intention, karaktär och själ? Bygger vi upp den, eller raserar vi den? Finns det en ”kommunikation” mellan oss och platser/byggnader som vi inte riktigt förstår idag? Är vi gäster hos en plats, och har vi respekt för den eller är vi kanske mest ”användare” av ”själlösa platser/byggnader”?

Det är några av de frågor som jag söker problematisera och fördjupa mig i, i jakten på Hotell Avalons och Lorensbergs själar och inre liv.

Jag kommer att göra denna resan över ett antal år, så det blir en bloggserie baserat på den inspiration som jag finner och den kommunikation som platsen/byggnaden ger mig.

Så, med denna inledande plattform bjuder jag dig som läsare med på resan med frågan om en byggnad och en plats har en själ, och om man verkligen kan kommunicera med denna.

Ta på dig ryggsäcken och stoppa erfarenheter i den som kan komma av denna bloggserie, och om du vill, ställ dig själv frågan om ditt eget boende har en ”själ”. Har ditt ”område” där du bor en själ som du kan börja läsa och förstå, den kanske vill kommunicera med dig?

Uppgiften kan synas udda och annorlunda, men egentligen är det inte så att vi ständigt söker svar på frågor om det vi inte förstår fullt ut, och för min del har det inneburit att jag kommit att få insikter om att ”ja, platser har en själ, och ja, byggnader likaså….”

Välkommen på en resa om själen i landskapet/området/byggnaden…

Låt resan börja och må jag ledas av själarna på Hotell Avalon och Lorensberg att ta nästa steg mot en ökad förståelse av dem…

Till nästa blogginlägg, må väl och lyssna på viskningarna från ditt boende och ditt område…

Johnny Alm

Feel free to share!


Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

About the author

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *