ATT HANTERA KAOTISKA NODER

I slutet av denna artikel finns en förklaring av kaotiska noder som en del i det projekt som pågår på Jorden som handlar om skifte av tidsåldrar. Jag bifogar denna förklaring i slutet av detta avsnitt för den som vill fördjupa sig i begreppet och vad som ”egentligen” pågår här på jorden.

Ibland kommer det alldeles för mycket på samma gång, och man kan inte reda ut allt som hamnar i ens knä. Jag kallar dessa situationer för kaotiska noder, de är som en knutpunkt av energier som dansar in i ens liv, ofta som en total överraskning.

När livet går sin ”gilla gång” så är veckans energiblock fina och rena och det finns skiften och övergångar mellan de olika aktiviteterna under dagen som är väl organiserade och strukturerade.

Jag illustrerar detta så här, varje färglagd stapel är en ”dag”, de lila linjerna som går i vågor är skiften mellan olika energitillstånd/aktiviteter. Varje färglagd yta är en fokuserad aktivitet som vi genomför under dagen.

En normal vecka

När vi kommer in i flöden som har mera ”kaotisk energi” (det kan vara plötsliga händelser, ett gammalt minne som dyker upp, en nyhet på TV, en smärtsam upplevelse som triggar gamla undanstoppade trauman mm) så kan det se ut så här:

 

En vecka med kaotiska energier

Helt plötsligt ”inkräktar” alltså denna oväntade energi på den normala ”lunken” och man kan tappa fattningen och rodret på sin egen resa.
Den kaotiska noden kan vara helt PRIVAT och PERSONLIG, den kan ha med FAMILJEN att göra, eller ARBETET kanske är orsaken. Det finns också kaotiska noder som är lokalt i den egna staden eller regionen, de kan vara nationella, kontinentala eller globala.
En PLATS kan ha en ansamling kaotiska energier snurrande omkring, vilket gör den mindre tilltalande för de som bor där eller passerar den.

En plats med kaotisk energi

I dessa situationer är det bra att ha någon att ”hålla i handen”, då gärna någon som har ett högre perspektiv och en utsiktspunkt som ger en helhetsbild av vad som rör sig omkring en själv. Jag tänker på då själen eller det högre jaget samt de som vi kan kalla våra guider. På någon nivå i det som är hela du, så finns det ett centrum som ser och vet allt som rör sig i ditt liv, och med stöd av den resursen i ditt liv så kan du säkra upp ditt liv under dessa kaotiska övergångar, och göra det mer bekvämt och lugnt samt organiserat och strukturerat.

Det är det som vi strävar efter i våra liv – att ha ett någorlunda förutsägbart framtida perspektiv och dessutom att inte ”få allt för mycket på samma gång” (av det goda eller av det ”onda”).

Så hur gör vi nu då för att sitta lugnt i båten när ”hela havet stormar”? Jag ger dig två metoder här att testa, du kan kombinera dem, och använda båda, de är inte uteslutande varandra utan kan ses som komplement.

Den första metoden är DIREKTIV och den andra är SYNKNING MED KÄLLAN.

Den första riktar sig till de resurser som du har i ditt liv som t ex DITT HÖGRE JAG (i det begreppet stoppar jag in all de delar av dig som har en horisont bortanför din egen normala vakenhetshorisont, alltså de delar av dig som ser mer än du), DINA GUIDER på femte dimensionell nivå och uppåt. Du kan själv lägga till de resurser som du är van vid som t ex änglar eller andra resurser. Bara det är resurser som du känner dig bekväm med!

Jag vill också ge en referens till www.councilofone.org som har en resurs om kaotiska noder som jag anser är mycket bra. http://councilofone.org/WAREHOUSE/PDFs/How-to-Navigate-a-Chaos-Node.pdf

Det är en förklaring av kaotiska noder, och dessutom finns det en metod för att ta sig igenom en kaotisk metod som jag rekommenderar!

DIREKTIV – KAOTISKA NODER OCH VID STRESSANDE SITUATIONER

Detta direktiv använder du ”vid behov”. Observera att du läser det högt och där det står (x3) så upprepar du det som står TRE gånger i följd.

Skapare av alla varelser (x3), min källa och högre jag (x3), mitt personliga team av guider, lärare och änglar (x3)

Vänligen organisera min tillvaro enligt det allra högsta goda för mig under alla perioder av kaotiska noder, i stressande situationer, eller då jag kommer i beslutsproblematik där jag har alldeles för många alternativa möjligheter. Inkludera i detta även situationer där jag känner mig alldeles överhopad av energier, arbete eller på annat sätt kommer i lägen då mina resurser inte räcker till för att bryta mig ur situationen.

Gör detta på ett sätt som innebär full respekt mot andra, dock inte på ett sätt som innebär att jag gör mig till ”offer på allas högstas goda altare”.

Jag ber också att allt det, i form av beslut, sjukdomar, symptom, problem, svårigheter, brister och ”lack”, som i varje givet ögonblick inte är till mitt högsta goda spinner ut ur mitt fält och min tillvaro på det mest smärtfria och eleganta sätt som det kan göras på.

Kollapsa och skilj ut ur nuvarande parallella verklighet allting i mig, mitt liv och mitt universum som inte längre tjänar mig, ta bort blockeringar och alla obalanser och sjukdomar i min kropp och mina fält.

Ersätt det som elimineras med egenskaper och energier som främjar en glädjefull väg där min livsplan manifesteras på det allra bästa sätt.

Så är det,

Tack, tack, tack!

Kombinera gärna denna metod med nästa – SYNKNING MED KÄLLAN! Hängslen och livrem är bra!

SYNKNING MED KÄLLAN

Denna metod är som man kan se det en ”passiv” metod till att hantera en kaotisk nod. Men den kan också ses som en klok metod som innebär att man ”flyttar undan sig” från den övermäktiga situationen och låter den egna källan komma till tals!
Vi har alla ett centrum som jag nämnt tidigare, och det har sin rot i kvantdomänerna och det avspeglar sig i våra fysiska kroppar. För många av oss är det viktigt att vi ”centrerar oss” och genom det öppnar en tydligare väg till vårt centrum.

Du kan välja den metod som passar dig bäst, och som du är van vid. Men du kan också testa att centrera dig i kroppens gravitationella centrum som finns under naveln i mitten av kroppen. Detta område kallas av olika traditioner lite olika.

Dantien, tan tien och Hara är några sådana begrepp. I chi gong (som betyder energimetod) så samlar man ofta in kraft in i solarplexus och in i tan tien.

Du kan fokusera på detta området i din kropp för att hitta ditt centrum, och där nå en bättre kontakt med din källa.
SYNKNING med KÄLLAN är dock mer än så. Det är en ”hållning” till livet eller situationer som man kommer in i, till exempel en ”kaotisk nod”, där man ”lämnar över” till KÄLLAN att lösa problemen man hamnat i.

Detta är TRE BETEENDEREGLER som leder till KOHERENS, vilket kan sägas ”ordnar kaoset”. I en KAOTISK NOD:

  1. Utforska ditt perspektiv på situationen utan att döma den eller lägga värderingar på den 

    (genom detta skapar du ett utrymme för din KÄLLA eller NÄRVARO att träda fram i ditt liv) 

  2. Bli OBSERVATÖREN, inte din PERSONLIGHET 

    (dra inga slutsatser, bli stilla… så din NÄRVARO eller din KÄLLA kan komma igenom till dig och situationen)

  3. Ge upp ÄGARSKAP av ENERGIN eller att LÖSA SITUATIONEN 

    (låt din KÄLLA skapa och tränga genom dig och allt i din omgivning och i situationen)

Det som denna metod gör i en kaotisk nod är att ge plats för din högre källa att träda igenom dig och din omgivning för att ”ordna” upp en till synes väldigt kaotisk situation.

Den är också helt användbar i andra situationer, alltså även i vardagen eller i lite mer stressade situationer. ”Sätt dig på parkbänken” och låt din källa ta hand om ”läget”. Här nedan finns originalet från WingMakers (på Pinterest).

SOURCE SYNC – Pinterest resurs –WingMakers 

 

OM KAOTISKA NODER, VI, SAMHÄLLET OCH PLANETEN

Jag har en vän som heter Susannah Redelfs som under lång tid har arbetat med att ta fram metoder för att hantera det som pågår på Jorden avseende energier och dimensionella förhållanden som de allra flesta av oss inte ”märker något av” normalt. Men i dagens läge kan man konstatera att det ”pågår” så mycket och ofta i ett uppskruvat tempo så detta citat som jag återger här kan vara en ledning i dina funderingar omkring kaotiska noder och ”vad är det som pågår – egentligen?”.

När Susannah här refererar till ”kollektivt beslut” så avser hon beslut tagna av oss i dimensioner bortanför vår vakna medvetenhet. Vi har ALLA en representation i dimensioner bortanför de vi upplever i dagsmedvetandet, och det är alltså där, i själens eller det högre jagets domäner, som detta beslut tagits.

“A collective decision was made by the populations of Earth to accelerate the transition from a young-soul planet to a mature-soul planet.
It was determined that this would be necessary if Earth is to remain a planet suitable for human and cetacean incarnation, and to preserve the devic life here as well as ecological stability.

In response to this collective decision, the greater cadres on the 7th dimension instituted a ten-year cycle of chaos nodes to accelerate Earth’s timeline. Beginning in 2014 and scheduled to continue through 2024, half of the year will be spent in chaos nodes, from June through December, solstice to solstice.

These will be predominantly merging parallels, though there will be some notable splits along the way. This process serves to consolidate the energy of the parallel realities/universes into a smaller group of parallels over the ten-year period. More energy will be available to the remaining parallels to deal with converging environmental, political, economic, social, and personal crises.

It will also accelerate the timeline so that events will unfold very quickly, and sooner than “scheduled”. In the half year between chaos node cycles (January-late June), the planet and her inhabitants will integrate the changes of the previous chaos node and prepare for the next.
As the Council of One states that each year of chaos nodes will feel subjectively more intense than the last, we will need this integration time to expand our capacity for high-velocity movement, change, and evolution on all levels. Some will feel very overwhelmed by this, and it will pressure society in many surprising—even shocking—ways.

People who are already “on the edge” will tend to go off those edges during the chaos nodes. Tempers may be short and volatile. We recommend practicing the “Transpersonal Spiral” to help navigate these changes with ease and Grace. Onward and upward!

(KÄLLA: Susannah Redelfs Council of One http://councilofone.org/WAREHOUSE/PDFs/How-to-Navigate-a-Chaos-Node.pdf )

 

Jag tillåter mig att avsluta denna del om kaotiska noder på detta sätt……

Feel free to share!


Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 741

Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

Warning: Undefined variable $post in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/clients/client2/web17/web/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/options/05.blog.php on line 744

About the author

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *